Tento program je pro pokročilejší jezdce. Pro zájemce o skokové ježdění nabízíme zajímavý výcvikový program pod odborným dohledem trenéra s licencí. Základy skoku, zdokonalování skokové techniky, skokový trénink.